lek. med. Michał Synowiec

Nowoczesne Centrum Medyczne w Warcie

lek. med. Michał Synowiec

Jestem specjalistą chorób płuc (pulmonologiem). W 2022 r. rozpocząłem również dodatkowe szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie alergologii w Klinice Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Specjalizacja:

Alergolog, Pulmonolog

Na co dzień pracuję w Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, gdzie zajmuję się między innymi:

  • diagnostyką inwazyjną zmian w płucach – wykonuję badania endoskopowe układu oddechowego (bronchofiberoskopię oraz EBUS-TBNA), które wykorzystywane są przede wszystkim w diagnostyce zmian nowotworowych w płucach i węzłach chłonnych śródpiersia,
  • nowoczesnym leczeniem raka płuca (m.in. immunoterapia, immunochemioterapia, leczenie ukierunkowane molekularnie),
  • leczeniem i kwalifikacją pacjentów z ciężką postacią astmy oskrzelowej w ramach programu lekowego z zastosowaniem nowoczesnych leków biologicznych,
  • diagnostyką i leczeniem pacjentów z Obturacyjnym Bezdechem Sennym (OBS) – zarówno w zakresie badania snu (polisomnografia) jaki i leczenia (CPAP).

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy szpitalnej oraz ambulatoryjnej.

Moje główne zainteresowania to:

  • choroby obturacyjne płuc (POChP),
  • astma oskrzelowa,
  • Obturacyjny Bezdech Senny,
  • powikłania po przebyciu COVID-19,
  • nowotwory płuc,
  • choroby śródmiąższowe płuc (sarkoidoza, samoistne włóknienie płuc [IPF], AZPP).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz European Respiratory Society

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI ?

Kalendarz wizyt

Sprawdź aktualny kalendarz wizyt na nadchodzący tydzień.

Stomatologia Adent

ul. Cielecka 43, 98-290 Warta
tel: 728 386 829